Công bố các quyết định về công tác cán bộ  

Chiều 23-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 

Tuân Lộ dân vận hiệu quả từ những việc cụ thể  

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” cấp ủy, chính quyền xã Tuân Lộ (Sơn Dương) đã cụ thể hóa công tác dân vận vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương theo hướng rõ việc, rõ người. Nhờ vậy, các mô hình dân vận khéo được thực hiện có hiệu quả.

 

Về Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức  

Căn cứ Công văn số 1022-CV/BTCTW ngày 28/6/2021 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc sơ kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; Căn cứ Công văn số 1095-CV/BTCTW ngày 02/7/2021 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc điều chỉnh nhiệm vụ Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW thành Tổng kết.

 

Đánh giá kết quả thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020-2025  

Ngày 03/7/2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020-2025 (sau đây viết tắt là Đề án số 16). Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các đồng chí phó trưởng Đoàn khảo sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tổ chức, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ cấp huyện, chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy.

Kết quả Khắc phục tình trạng trưởng thôn chưa là đảng viên và bố trí chức danh bí thư chi bộ kiêm các chức danh khác ở thôn, tổ dân phố ở tỉnh Tuyên Quang  

Sau thời gian thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII, Kế hoạch số 154-KH/TU, ngày 13/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; Kế hoạch số 256-KH/TU, ngày 06/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020 - 2025.

 

Chất lượng đảng viên với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng  

Đội ngũ đảng viên có chất lượng cao thì dù số lượng không đông vẫn bảo đảm cho Đảng hoàn thành tốt nhất vai trò lãnh đạo và đưa đến thắng lợi của cách mạng. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, toàn Đảng chỉ có 310 đảng viên (theo báo cáo của Nguyễn Ái Quốc gửi Quốc tế Cộng sản ngày 18-2-1930).

 

KINH NGHIỆM TRONG NƯỚC, QUỐC TẾ

 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH