Tuân Lộ dân vận hiệu quả từ những việc cụ thể  

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” cấp ủy, chính quyền xã Tuân Lộ (Sơn Dương) đã cụ thể hóa công tác dân vận vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương theo hướng rõ việc, rõ người. Nhờ vậy, các mô hình dân vận khéo được thực hiện có hiệu quả.

 

Việc chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển  

Ngày 30-5-2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhân dịp này, Tạp chí Xây dựng Đảng đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương để làm rõ hơn các nội dung của Chỉ thị.

 

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa  

Sáng ngày 04/4 đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Âu Thế Thái, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy Chiêm Hóa, đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã Trung Hà, cùng một số công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tại chi bộ thôn Bản Tháng và chi bộ thôn Bản Ba 2 thuộc Đảng bộ xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa.

Học tập lý luận chính trị để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên  

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi. Đại hội VIII của Đảng (năm 1996) khẳng định: Lười học tập, lười suy nghĩ, không thường xuyên tiếp nhận những thông tin mới, cũng là biểu hiện của sự thoái hóa. Đại hội lần thứ XII của Đảng đánh giá: Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới. Hệ thống, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị còn nhiều bất hợp lý.

 

Chất lượng đảng viên với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng  

Đội ngũ đảng viên có chất lượng cao thì dù số lượng không đông vẫn bảo đảm cho Đảng hoàn thành tốt nhất vai trò lãnh đạo và đưa đến thắng lợi của cách mạng. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, toàn Đảng chỉ có 310 đảng viên (theo báo cáo của Nguyễn Ái Quốc gửi Quốc tế Cộng sản ngày 18-2-1930).

Một số nét mới trong công tác tổ chức - cán bộ các tỉnh, thành ủy khu vực phía bắc  

Không khí Tết Kỷ Hợi dường như ấm áp hơn khi những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng đầy hứng khởi điểm lại những thành công trong năm 2018. Các tỉnh ủy, thành ủy phía bắc tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chủ động xây dựng, ban hành nhiều nghị quyết, đề án, chương trình về công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, triển khai đồng bộ các mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ… Sự nỗ lực đó đã và đang mang lại nhiều đổi thay, những tín hiệu vui đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

 

KINH NGHIỆM TRONG NƯỚC, QUỐC TẾ

 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH